O nás

O nás

Spoločnosť LUSARO s.r.o. som založil s ambíciou poskytnúť komplexné a profesionálne služby v oblasti kotvenia hydroizolácií pre ploché strechy. S úspešným začiatkom podnikania v danom segmente a vybudovaní si renomé špecialistov sme nezaháľali v udržaní tohto trendu. To malo za následok priebežné rozširovanie portfólia pre čo najkomplexnejšie pokrytie dopytu našich zákazníkov. Dnes sú u nás bežným štandardom skladové zásoby vo forme hydroizolačných fólií, plechových a fóliových doplnkov, systémov odvodnenia a tepelných izolácií. Na svoje si u nás prídu či už veľké realizačné firmy, tak aj domáci majstri, ktorým sú blízke ploché strechy. Inovácia v rámci našej firmy nie je len bezduchý „pojem“. Je to jeden z nosných pilierov, ktorým sa mimo iných riadime. Preto myšlienka zelených striech nám bola od počiatku viac ako blízka. Benefity s ňou spojené ponímame ako najvhodnejšie a  najkomplexnejšie riešenie v rámci plochých striech ak sa pre ňu rozhodneme. Táto idea nás podnietila k ďalším krokom, štúdiu, testom. Výsledkom našej snahy je dohľadanie a nadviazanie spolupráce s holandským systémom NOPHADRAIN. Na základe danej skutočnosti sme skonštatovali, že v súčasnosti sa radíme medzi komplexných dodávateľov/špecialistov v oblasti plochých striech. 

Zelené strechy neponímam len ako záľubu, ale predovšetkým ako poslanie. Prostredníctvom zelených striech sa snažím prispieť k splneniu snov mojich o dokonalom bývaní.

Riadim sa mottom: „Zelenú strechu je potrebné vnímať ako investíciu, nie ako náklad.“

Ing. Róbert Köver, riaditeľ spoločnosti